• Савјетовање

Октобарски правнички дани

Препоруке и закључци тринаестог савјетовања
Поруке са XII савјетовања "Октобарски правнички дани"
Библиографија савјетовања "Октобарски правнички дани" 2004-2013

Савјетовања "Октобарски правнички дани" одржавају се редовно од 2004. године у правилу у првој седмици мјесеца октобра. Савјетовању сваке године присуствује преко 800 учесника правне струке из Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Србије и других земаља, углавном из наше регије. У току савјетовања просјечно се изложи преко 100 научних и стручних реферата од стране истакнутих аутора из разних области теорије права и правне праксе.

Изградња и ефикасно функционисање правног система представља изузетно комплексан процес који захтијева вријеме и ангажованост, како праксе тако и науке. Квалитет и степен изградње и функционисања правног система битно је условљен укупним стањем у Босни и Херцеговини, односно њеним ентитетима, Републици Српској и Федерацији Босни и Херцеговини, као и у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, који су оптерећени многим специфичностима државног уређења, наглашеном улогом и утицајем међународне заједнице и служеношћу односа са свијетом, што видно утиче на остваривање система који се мора знатно брже и квалитетније изграђивати.

Удружење правника Републике Српске почело је са организовањем овог савјетовања 8. октобра 2004. године. На првом савјетовању било је преко шест стотина учеснике, а поднесено је преко седамдесет научних и стручних реферата од стране еминентних научних и стручних стваралаца - правника са разних универзитета, академија, научних институција, судова, адвокатуре и других правосудних организација, државне управе, предузећа и привредних асоцијација, банкарских и осигуравајућих организација, као и других институција из Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Хрветске и гостију из других земаља Европе.

Рад учесника савјетовања се, у протеклих десет година, одвијао по катедрама и то кроз државноправну, кривичноправну, управноправну и радноправну, грађанскоправну, привредноправну и међународноправну катедру. У оквиру наведених катедри расправљало се о свим важнијим питањима изградње правног система Републике Српске и правног система уопште. Рад на савјетовању окончавао се усвајањем препорука које су доставиле све катедре. Препорукама смо указивали на најзначајнија питања о којима је на савјетовању било ријечи, анализирали постојећа законска рјешења, нудили нова и критиковали неповољна.

Сва савјетовања показала су да се на једном високом академском, тј. научном нивоу може расправљати о свим релевантним питањима чак и када су стајалишта различита. Објективна научна истина, као императив, на то нас обавезује. Такође, сва досадашња савјетовања показала су да је за изградњу квалитетног правног система изузетно важно размјењивати искуства и укрштати научна сазнања и праксу. Због свега наведеног, савјетовање Октобарски правнички дани прерасло је у својеврстан догађај у Републици Српској, али и у правничкој јавности Федерације Босне и Херцеговине и добрим дијелом земаља из региона.

"Правна ријеч", часопис за правну теорију и праксу, установљен је као гласило Удружења правника Републике Српске, који доприноси остваривању заједничких програмских интереса правника, професионалном унапријеђивању правне струке и развијању највиших моралних вриједности, правне етике и правне културе. Удружење правника Републике Српске почело је да издаје овај часопис од 2004. године, што се поклапа са обнављањем рада Удружења и његовим активним укључивањем у правни живот.